x
o k n a l g r o u p
  • Kahramanmaraş
  • 08:00 - 17:30, Paz Off

ADR Araç Muayene Merkezi

Kahramanmaraş’ta Türk Standartları Endüstrisi Araç Kontrol Merkezi olarak Tehlikeli Madde Taşıyan Araçların Muayenelerini yapan yetkilendirilmiş firmayız.
 
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) yetkilendirdiği araç muayene merkezimizde; ADR Taşıt/Araç uygunluk kontrolleri (T9), Fiziki araç kontrolleri, Tadilatı gerçekleşen araçların kontrolleri, Proje onayları, Ambülans ve Acil sağlık araçlarının kontrol ve muayene işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.
 
ADR BELGESİ NEDİR?

ADR, (Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir. Bu yönerge, taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma sorumluluklarını da belirler. Bu yönetmelik kapsamda alınan belgeler ve sertifikalarda ADR Belgesi olarak adlandırılır.

 

Muayene - Belgelendirme Süreci nasıl işlemektedir?

Bakanlığın yetkilendirmiş olduğu muayene kuruluşlarında,  ADR Bölüm 9′ da Tehlikeli Madde Taşıyan araçların  (LPG, JET A1, Akaryakıt, Kimya, vb.) yürüyen aksamının fren, elektrik, tank, şasi ve mekanik bağlantı noktalarının mevzuata uygunluğu sorgulanır. T9 Belgesi işletmeci adına düzenlenir. Belgenin geçerlilik süresi 1 yıl olup, her yıl yapılacak kontrollerden sonra belge TSE tarafından vizelenir, yenilenir veya iptal edilir.

 

T9 İncelemesi, Ara Muayene ve Periyodik Muayene için gereken belge ve evraklar;

Tank Kaydı* / Tankın π Belgesi / ADR Sertifikası

Tank Temizleme Sertifikası (Gas Free)

Çekicinin ADR Sertifikası

Ruhsat (Tescil ve Trafik Belgesi)

Şirket İmza Sirküleri

Şasi İmalatçı Uygunluk Beyanı (Ece R105)

 

Tank Kaydı Evrakları

Tasarım onay sertifikasının bir kopyası

Muayenesi yapılan tankın teknik resimleri

İlk muayene sertifikası / Tankın İlk Muayene Belgeleri / Bir önceki muayene sertifikası.

(Periyodik/Ara Muayene ilk kez yapılacaksa İlk Muayene Sertifikası ve belgeleri gerekmektedir. Daha önce Periyodik/Ara Muayene yapıldıysa, ilgili muayeneye ait sertifika ve belgeler gerekmektedir.)

Tank plakası kopyası

Muayenesi yapılan tankta kullanılan ve onarılırken kullanılabilecek muadil teçhizatların listesi ve sertifikaları

Muayenesi yapılan tankta kullanılan malzeme listesi ve sertifikaları

Tankta yapılan muayene ve testlerin raporları

Tankta yapılan tamir ve bakımların kaydı (Eğer tadilat sonrasıysa; Onaylı tadilat kuruluşundan alınmış tadilat raporu)

 

 

T9 Belgesi’nin verilmesi için belge ve evrakların yanı sıra, tank ve araçların Ara Muayene ve Periyodik Muayenelerinin zamanında yapılmış olması gerekmektedir

T9 Belgeli (Tehlikeli Maddeleri Taşıyan Taşıtlar için Onay Belgeli) araçların özelliği nedir?

Tehlikeli madde taşımak için üretilmiş ve yetkili makam tarafından onaylanmış araçtır.

T9 Belgeli Araç, taşıyacağı tehlikeli maddelere göre özel tasarım, malzeme ve donanımlara sahiptir. Tank üst yapı veya tank üst yapıyı taşıyan şasi / kamyon ve ADR’li tanker semi-treyler ile eşleştirilecek çekici, ADR yönetmeliğine göre Tip Onayı almak zorundadır.

ECE R105 Regülasyonu ve 98/91/AT yönetmeliği nedir? Neden ihtiyaç duyulur? Tehlikeli Madde Taşınması için tasarımlanmış araçların fren, elektrik, mekanik bağlantı ve kullanılan malzemelerin uygunluğunun sorgulandığı ve onay şartlarının tarif edildiği ilgili mevzuat ECE R105 Regülasyonu veya 98/91/AT Yönetmeliği’dir.

Tehlikeli Madde Taşımak için tasarımlanmış araçlarda, ECE R 105 Regülasyonuna veya 98/91/AT Yönetmeliğine göre araç ve şasinin Tip Onayı almış olması gerekir.

4 bardan daha az test basıncına sahip tank taşıyan araçlarda, araç ve şasi için ECE R 111 Regülasyonuna göre Tip Onayı olması gerekir.

 

ADR ARAÇ MUAYENE ÜCRET TARİFESİ